Källsortering

För oss på Städexperten är det viktigt att arbeta och tänkta på vår miljö när det gäller produkter, material och avfall. Därför hjälper vi även våra kunder med källsortering.

Källsortering innebär att man skiljer på olika typer avfall. Vi källsorterar returpapper, metallförpackningar, plast, pappersförpackningar/wellpapp och farligt avfall.

När du källsorterar bidrar du till både en bättre miljö och en bättre ordning i soprummet.